Magnitude 1.3 - 51 miles NE of Sutton

November 19, 2023   18:40:17 AKST
62.1477°N 147.6179°W    Depth 14.4 miles